Skjoldenæsholmløbet – priser og praktik

Herunder kan du få overblikket over de 3 distancer som vi tilbyder under Skjoldenæsholmløbet. Startgebyret dækker service og forplejning under løbet, mad og drikke på depoterne og mad , når du er kommet i mål.

 • Skjoldenæsholmløbet
 • 145
  KM
 • Supermotionisterne
 • 940 højdemeter
 • Sandwiches, bananer, energidrik
 • Tidstagning og diplom
 • Før 1.5: 250 kr.
 • Efter 1.5: 300 kr
 • Mad og drikke efter løbet
 • Skjoldenæsholmløbet
 • 80
  KM
 • Motionisterne
 • 586 højdemeter
 • Sandwiches, bananer, energidrik
 • Tidstagning og diplom
 • Før 1.5.: 200 kr
 • Efter 1.5: 250 kr
 • Mad og drikke efter løbet
 • Skjoldenæsholmløbet
 • 40
  KM
 • Den hyggelige tur, familierne
 • 331 højdemeter
 • Bananer, energidrik
 • Tidstagning og diplom
 • Før 1.5.: 150 kr
 • Efter 20.8: 200 kr
 • Mad og drikke efter løbet

Flere detaljer

Start og mål
:

Sct. Jørgens Skole, Sønderlundsvej 58, 4000 Roskilde

Starttidspunkt

145 km ruten – start fra 7.30 til 8.30
80 km ruten – start fra 8.30 til 9.00
40 km ruten – start fra 9.00

Udlevering af startnummer og chip

Du skal afhente dit startnummer og chip i skolegården søndag før start (kom i god tid). For at få udleveret din chip skal du medbringe din kvittering, enten printet på papir eller på mobil.
 Tidtagning foretages med chip. Chippen er en engangschip, som monteres på cyklens sadelpind efter anvisning.

Max. køretid

På alle ruter skal man være i mål senest kl. 15.00. Overskrides tidsfristen, kan det ikke forventes, at tiden kan blive registreret

Gratis mad når du er i mål

Når du er kommet i mål, venter der lune frikadeller, flute og salat samt en øl eller vand. Det hele er med i deltagergebyret.

Omklædning og bad

Gymnastikfløjen på Sct. Jørgens Skole. Få meter fra start og nummerudlevering.

Toiletter

Der vil være opstillet mobile toiletkabiner samt urinaler tæt på startstedet. Benyt venligst disse … så vi undgår pinlige situationer og dårlig lugt.

Ruteafmærkning

Ruterne er afmærkede med tydelige skilte med pile. Kritiske steder vil der være flagposter, der viser vej. Vær blot opmærksom på, at disse ikke har myndighed til at holde anden trafik tilbage. Der vil stå Trafik Officials, hvor trafikerede veje skal krydses. Anvisninger fra flagposter og Trafik Officials skal følges.
Deltagelse sker på eget ansvar; løbsarrangørerne kan ikke drages til ansvar ved et evt. uheld. Vi gennemkører ruterne flere gange inden løbet og retter henvendelse til de kommuner, vi passerer undervejs, om at få udbedret evt. huller og andre farlige steder.

Forsikring

Deltagelsen sker for egen regning og risiko – du bør tjekke, at dine forsikringsforhold er i orden før starten. Tænk på sikkerheden for dig selv og andre.

Affald

Løbet er et rent løb. Der er skiltede dropzoner ved depoterne. Det er ikke tilladt at smide affald udenfor dropzonerne. Der er ombytning af punkterede slanger ved depoterne.

Helbred

Du skal selv sørge for, at du helbredsmæssigt vil være i stand til at deltage i Skjoldenæsholmløbet. Tag ingen risici. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.
Medbring sygesikringsbevis eller anden legitimation.

Samarittervagt

Vi har placeret en samarittervagt i målområdet, hvis du undervejs skulle komme galt af sted. Der er førstehjælpspakker ved depoterne.

Service

Der vil under løbet være et ‘rullende værksted’ – arbejdslønnen er gratis, men der skal betales for eventuelle materialer. Værkstedet fungerer som ’hjælp til selvhjælp’, f.eks. forventes det, at deltageren selv lapper sin cykel, hvis evnerne rækker. Derudover kan der ydes begrænset hjælp i depoterne.

Aflysning

Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

Diplom

Der er diplom til alle, der gennemfører løbet. Diplomet kan downloades efter løbet.

Resultater

Kan ses på vores hjemmeside www.skjold.rc-m.dk

Starten og tidstagning

Ved tilmeldingen bliver du placeret i en startgruppe med en startid. Det har til formål at vi tidsmæssigt får fordelt deltagerne hen over morgenen, så vi undgår at alle møder op samtidig. Du rykker frem mod startstregen omkring det starttidspunkt du er blevet tildelt. Der startes i grupper på ca. 50 ryttere med få minutters mellemrum. Din tid registreres, når du passerer start- og målstregen (netto). Dog beregner vi placering efter startgruppens starttid (brutto). Begge tider fremgår af resultatlisten og diplomet. Skjoldenæsholmløbet er et motionsløb. Tidstagningen er præcis, men er tænkt til brug for din konkurrence med dig selv.

Billeder

Kan ses på vores hjemmeside www.skjold.rc-m.dk få dage efter løbet.

Færdselsregler og følgebiler

Vi har i år stor fokus på sikkerheden. De ryttere som ikke følger færdselsloven eller anvisninger fra vores marshalls, vil blive diskvalificeret.
Skjoldenæsholmløbet er et motionsløb, så alle færdselsregler SKAL overholdes. Vi anmoder alle deltagere om at tage hensyn til øvrige trafikanter og rette sig efter henstillinger fra officials og andre hjælpere, der skal sikre afvikling af et godt løb.
Eventuelle følgebiler vil blive bedt om at forlade ruten.

Sikkerhed mv.

Alle deltagere skal bruge godkendt cykelhjelm. Brug af tri-styr eller anden form for styrforlængere er forbudt. Deltagere med sådanne monteret på cyklen vil blive bedt om at afmontere disse.
Elcykler og andre former for motoriserede køretøjer er ikke tilladte.

Eftertilmelding

Online tilmelding lukker fredag den 20. maj 2022 kl. 22. Herefter kan der kun tilmeldes på dagen, mod et gebyr på 50 kr. Mød op i god tid, der er altid kø ved eftertilmeldingsskranken.  Når vi har nået 2.500 deltagere lukkes for tilmeldinger.

Omregistrering

Det er muligt at overdrage en tilmelding til en anden rytter, hvis du bliver forhindret, men vi refunderer ikke gebyret. Det gøres ved at kontakte os på mail skjold@rc-m.dk.

Den samme pris for alle

Vi tilbyder ikke rabatter til hold, firmaer m.fl. Alle betaler den samme pris, til gengæld holder vi et konkurrencedygtigt prisniveau og du får som deltager god service for pengene. Det er muligt på tilmeldingssiden at tilmelde flere ryttere samtidig og med en samlet betaling.